– Sprendimų dėl asmenų elgesio (atlikus tyrimus) nenumatyta;

– Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 1 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija