Pakoreguoti registruotų lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė du asmenis iš lobistų sąrašo išbraukti ir vieną įrašyti.

Gavus UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ prašymą, nutraukta Kęstučio Čereškos ir Armindo Varkalos lobistinė veikla, kurią jie vykdė kaip šios bendrovės atstovai. Iš registruotų lobistų sąrašo jie buvo išbraukti.
Registruotų lobistų gretas papildė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos teisininkas Tomas Gėdrimas. Jį VTEK į minėtąjį sąrašą įtraukė atsižvelgusi į šios asociacijos pateiktą prašymą bei Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas. Šiuo metu šalyje įregistruota 121 lobistas.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.

  • Tirti buvusios VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorės S. Lengvinienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) direktorės Silvos Lengvinienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, vadovaudama EPMC, S. Lengvinienė pasirašė su jai artimais asmenimis susijusius dokumentus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

  • Tirti Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės E. Bitinienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės Efremos Bitinienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK tyrimą pradėjo suabejojusi, ar savivaldybės tarybos Etikos komisija priimtame sprendime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. Esą, šių metų gegužę, E. Bitinienė nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto ir bendrame komitetų posėdyje svarstant keisti Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir steigiant Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupę. Interesų konfliktas šiuo atveju galbūt jai kilo dėl minėtoje švietimo įstaigoje dirbančio E. Bitienienei artimo asmens.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija