• Kretingos rajono savivaldybės mero A. Kalniaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras sprendė su giminių valdoma bendrove susijusius klausimus: vizavo prašymą sumažinti žemės nuomos mokestį ir savivaldybės administracijai nurodė parengti atitinkamą savivaldybės tarybos sprendimo projektą. Taip pat teigiama, jog šių metų rugsėjį savivaldybės tarybos posėdyje A. Kalnius nenusišalino ir balsavo svarstant klausimą dėl jo paties pareikšto nusišalinimo.

  • Kalvarijos savivaldybės tarybos narės R. Venslovienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kalvarijos savivaldybės tarybos narės Renatos Venslovienės elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį R. Venslovienė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2020-2023 metų priemonių plano, nors šis klausimas galbūt buvo susijęs su projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ įgyvendinimu. R. Venslovienė vadovauja šio projekto partnerei – VšĮ „Galimybių laukas“.

  • Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario G. Andriuškevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė iki 2020-01-01 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadoje tinkamai taikytos VPIDĮ nuostatos. Tirta situacija, kai pernai birželį G. Andriuškevičius galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl Alytuje esančių negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais sutarčių pratęsimo. Viena iš tokių sutarčių buvo sudaryta su asociacija „MMA“, kuriai vadovauja valstybės politikui artimas asmuo.

  • Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;
  • Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;
  • Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;
  • Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija