– Nesilaikydamas atstovavimo ribojimų Pagėgių savivaldybės tarybos narys K. Komskis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės tarybos narys Kęstas Komskis nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo atstovauti (12 straipsnio 2 dalies). Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

VTEK nustatė, kad valstybės politikas trylika kartų atstovavo savo valdomai UAB „Kalibrus“ su Pagėgių savivaldybės administracija šiemet sudarant sutartis ir susitarimus dėl rangos, kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo, rekonstrukcijos bei kitų darbų atlikimo. Tyrimo duomenys rodo, kad K. Komskis eina UAB „Kalibrus“ direktoriaus pareigas ir yra vienintelis šios bendrovės akcininkės UAB „Rembuta“ akcininkas bei vadovas. Taigi galima teigti, kad valstybės politikas Pagėgių savivaldybės administracijoje atstovavo savo kitai darbovietei – privačiam juridiniam asmeniui. VTEK neturi duomenų, kad šiuo atveju K. Komskiui būtų pritaikyta draudimo atstovauti išimtis, kuri, pagal įstatymą, turi būti paskelbta viešai.

Atsižvelgdama į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Pagėgių savivaldybės merui spręsti dėl šiemet su UAB „Kalibrus“ sudarytų savivaldybės administracijos sandorių naikinimo, sustabdymo ar pakeitimo. Jei tokios galimybės objektyviai nėra, tuomet siūlytina imtis prevencinių priemonių užkertant kelią galimiems ribojimų atstovauti pažeidimams savivaldybės administracijoje.

– Tirti Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojos G. Kazlauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės Gemos Kazlauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai G. Kazlauskienė savivaldybės administracijoje galbūt rengė dokumentus, susijusius su individualia įmone, kurios vadovas galbūt yra valstybės tarnautojai artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija