– Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės E. Bitinienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Tauragės rajono savivaldybės tarybos narės Efremos Bitinienės elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar savivaldybės tarybos Etikos komisija priimtame sprendime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. Esą, šių metų gegužę, E. Bitinienė nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto ir bendrame komitetų posėdyje svarstant keisti Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir steigiant Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupę. Interesų konfliktas šiuo atveju galbūt jai kilo dėl minėtoje švietimo įstaigoje dirbančio E. Bitienienei artimo asmens.

– Buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus R. Juonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio elgesį.

Aiškintasi, ar, eidamas šias politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, R. Juonys nedeklaravo toje pačioje institucijoje dirbančio asmens, su kuriuo sudarė sandorius. Taip pat teigta, kad jis priiminėjo su jos tarnybos eiga susijusius sprendimus – skyrė priemokas ir kt.

– Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

– Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

– Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

– Svarstys kitus veiklos klausimus.


Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4,5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija