Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys S. Jakimavičius pažeidė Įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Jakimavičius šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDTĮ) reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK nustatė, kad S. Jakimavičius dalyvavo ir nenusišalino 2020 m. rugpjūčio 13 d. vykusio šios savivaldybės tarybos posėdžio metu svarstant klausimą dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo, kuriuo pakeista apšvietimo Šešuvos k. Panerio g., Kalkinės g. ir Tilto g. įrengimui skirtų lėšų suma, kai tuo tarpu vienoje iš šių gatvių gyvena S. Jakimavičiui artimi asmenys.

Asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu VPIDTĮ nuostatas, jeigu per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo, įstatymo nuostatas pažeidžia pakartotinai. Šiuo atveju, S. Jakimavičius buvo pripažintas pažeidusiu VPIDTĮ nuostatas VTEK 2020 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. KS-70.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

Atidėti sprendimo priėmimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės V. Gibienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė atidėti sprendimo priėmimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės elgesio, siekiant įvertinti papildomai paaiškėjusią informaciją.

Aiškintasi, ar V. Gibienė, eidama šias valstybės politiko pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, V. Gibienė dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose sprendžiant klausimus, susijusius su savo darboviete – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine.

Tirti UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus E. Zaburo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės valdomos UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus Eimanto Zaburo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas informaciniame leidinyje „Dzūkų žinios“ publikacijos „UAB „Lazdijų vanduo“ įmonės technika – E. Zaburos kieme“ ir papildomos informacijos pagrindu. Esą E. Zaburas, kaip privatus asmuo, 2020 m. lapkričio 20 ir 21 dienomis pranešė UAB „Lazdijų vandenys“ apie avariją/gedimą jo name. Avarija/gedimas buvo pašalinti, o UAB “Lazdijų vandenys” ne darbo valandomis įvykusių avarijų/gedimų registravimo žurnale, kaip kontroliuojantis asmuo, pasirašė pats šios bendrovės vadovas E. Zaburas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidento M. Statulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidento Mindaugo Statulevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) 6 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių neteisėtą lobistinę veiklą.

Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktos informacijos pagrindu. Esą, M. Statulevičius savo iniciatyva 2020 m. kovo 30 d. elektroniniu laišku kreipėsi į aplinkos viceministrą dėl teisės akto STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.05.01:2017) keitimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija