Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario S. Jakimavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, valstybės politikas rugpjūtį nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje tikslinant šių metų savivaldybės biudžetą, kai svarstyta perskirstyti lėšas apšvietimo įrengimui gatvėje, kurioje gyvena S. Jakimavičiui artimi asmenys.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės V. Gibienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės elgesį.

Aiškintasi, ar V. Gibienė, eidama šias valstybės politiko pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (iki 2019-12-31 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, V. Gibienė dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir šios savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose sprendžiant klausimus, susijusius su savo darboviete – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4,5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.


VTEK informacija