Patvirtinti Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles

Jas galima rasti šiuo adresu Teisės aktų registre.

Patvirtinti Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimus ar nušalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašą

Jį galima rasti šiuo adresu Teisės aktų registre.