Sprendimų dėl asmenų elgesio (atlikus tyrimus) nenumatyta;

Gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

Kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas;

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

VTEK informacija