Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento ir registruoto lobisto M. Nagevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento ir registruoto lobisto Martyno Nagevičiaus elgesį.

Tirta situacija, kai jis vykdytą lobistinę veiklą galbūt deklaravo atgaline data. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, kurie įpareigoja vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Esą, 2019 m. M. Nagevičius Seimo narei parengė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektą, naudingą biodegalų gamintojams, bet šią lobistinę veiklą deklaravo tik tada, kai Seimo narės teikiamam projektui Seime pritarta po pateikimo. Taip pat, esą, M. Nagevičius nuolat dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, tačiau to nedeklaruoja.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės V. Gibienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Valės Gibienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė iki 2020-01-01 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai valstybės politikė 2019 m. savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose galbūt sprendė su kita savo darboviete – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine – susijusius klausimus.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.
VTEK informacija