Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Sprendimų atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio nenumatyta

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 30 min. Posėdis nuotolinis.