Lobistais įregistruoti 7 asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą įrašė 7 asmenis. Lobistinę veiklą galės vykdyti Nacionalinė sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacija, Lygiagretaus vaistų importo asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos draudikų asociacija, UAB „Lex ano”, asociacija „Lietuvos maisto pramonė” bei VšĮ „Sėkmės idėja” komunikacijos vadovė.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 150 lobistų. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra taip pat viešai prieinamos sistemoje SKAIDRIS, kuri pasiekiama per VTEK interneto svetainę vtek.lt.

Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją. Lobistinė veikla Lietuvoje reglamentuojama nuo 2000-ųjų. Ją prižiūri VTEK.

Eidamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, M.Šunokas neišvengė interesų konflikto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Šunokas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad pernai birželį jis nenusišalino ir sprendė klausimus, susijusius su kaimo bendruomene „Smilgynai ir kaimynai“. Pastarajai vadovauja buvusi Seimo narė, kurios visuomeninis konsultantas sprendimų priėmimo metu buvo M. Šunokas. Jis nenusišalino ir atliko šiuos veiksmus: dalyvavo Vaikų vasaros poilsio programų vertinimo komisijos posėdyje, kai spręsta dėl finansavimo minėtajai bendruomenei skyrimo, pasirašė šio posėdžio protokolą ir dalyvavo rengiant įsakymo projektą, kuriuo bendruomenei skirtos lėšos vaikų vasaros poilsio programoms finansuoti.

VTEK vertinimu, šiuos klausimus M. Šunokas sprendė turėdamas privatų interesą, kadangi klausimai buvo susiję su Seimo nares, kuriai jis patarinėjo, vadovaujama asociacija. Privačiu interesu laikytinos ne tik asmens darbovietė ir pareigos, dėl kurių kyla pareiga deklaruoti privačius interesus, bet ir kitos darbovietės ir einamos pareigos. VTEK pabrėžia, kad tokiomis aplinkybėmis sprendimai dėl finansavimo kaimo bendruomenei „Smilgynai ir kaimynai” turėjo būti parengti ir priimti M. Šunokui nedalyvaujant. Tačiau tirtoje situacijoje jis nepasiėlgė taip, kad nesukeltų abejonių dėl interesų konflikto.

Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėja R. Šerkšnienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėja Romena Šerkšnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad ji parengė įsakymą, kuriuo buvo padidintas kolegijoje dirbančio jai artimo asmens atlyginimas. Taigi, VTEK vertinimu, šioje situacijoje R. Šerkšnienė turėjo privatų interesą, tačiau nenusišalino. Tai, kad sprendimą didinti atlyginimą priėmė ne ji pati, o kolegijos vadovas, šiuo atveju neturi reikšmės. Esant interesų konfliktui, asmeniui draudžiama ne tik dalyvauti sprendimus priimant, bet ir juos rengiant, svarstant arba atliekant kitas tarnybines pareigas, jeigu tai susiję su asmens privačiais interesais.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK rekomenduoja Alytaus kolegijos direktoriui imtis prevencinių priemonių, kad kolegijos darbuotojai tinkamai vykdytų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

VTEK informacija