Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo M. Šunoko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Mindaugo Šunoko elgesį. Aiškintasi, ar šis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirta situacija, kai M. Šunokas, būdamas valstybės politiko visuomeniniu patarėju, Klaipėdos rajono savivaldybėje galbūt sprendė klausimus, susijusius su minėtojo politiko vadovaujama kaimo bendruomene „Smilgynai ir kaimynai“.

Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėjos R. Šerkšnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Alytaus kolegijos Personalo skyriaus vedėjos Romenos Šerkšnienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. Nagrinėta situacija, kai R. Šerkšnienė 2019 m. sausį galbūt parengė įsakymą dėl atlyginimo pakeitimo savo artimam asmeniui.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija