Lobistais įregistruoti 6-is, įtakdariais teisėkūrai – du asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą įrašė 6 asmenis. Lobistinę veiklą vykdyti galės Lietuvos turizmo asociacija, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija, Lietuvos verslinių sodų asociacija ,,Vaisiai ir uogos” bei asociacijos Vairavimo mokytojų gildija ir Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, taip pat advokato padėjėja Laura Sereckė.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 165 lobistų. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

Taip pat VTEK įregistravo du įtakdarius teisėkūrai: asociacijas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ir Lietuvos moterų lobistinė organizacija. Taigi iš viso šiuo metu jų yra 16.

Tai asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą, tačiau taip pat gali įtikinėti asmenis teikdami siūlymus dėl teisės aktų. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali savanoriškai tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Nutraukti tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių V. Aleknavičienės ir M. Urmono elgesio

Nesant duomenų apie tiesioginį ir akivaizdų privatų interesą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių Vaidos Aleknavičienės ir Marcijono Urmono elgesio. Tirta, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai buvo atlikti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Teigta, kad šių metų vasarį M. Urmonas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant savivaldybės 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, kuriame skirtas finansavimas kitai valstybės politiko darbovietei – Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui. V. Aleknavičienė minėtajame posėdyje nuo šio klausimo taip pat nenusišalino, nors sprendimu skirta lėšų Joniškio sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikei galbūt interesų konfliktą keliantis asmuo.

VTEK buvo svarbu įvertinti šio sprendimo ryšį su minėtosiomis įstaigomis ir tiesiogines jų sąsajas su M. Urmono bei V.Aleknaičienės privačiais interesais. Atsižvelgus į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, nesama objektyvių duomenų akivaizdžiai pagrindžiančių ar paneigiančių minėtųjų tarybos narių suinteresuotumą ir tiesioginį jų ryšį su tvirtinamu savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu.

Pažymėtina, kad, pagal LVAT formuojamą praktiką, pripažindama, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikė interesų konflikto situacijoje, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą.

VTEK informacija