Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių V. Aleknavičienės ir M. Urmono elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių Vaidos Aleknavičienės ir Marcijono Urmono elgesį. Tirta, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu.

Esą, šių metų vasarį M. Urmonas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant savivaldybės 2020-2022 metų strateginį planą, kuriame skirtas finansavimas kitai valstybės politiko darbovietei – Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui.

V. Aleknavičienė minėtajame posėdyje taip pat nenusišalino, nors sprendimu skirta lėšų Joniškio sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikei galbūt interesų konfliktą keliantis asmuo.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija