Buvusios Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorės S. Lengvinienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (EPMC) direktorės Silvos Lengvinienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, vadovaudama EPMC, S. Lengvinienė pasirašė su jai artimais asmenimis susijusius dokumentus.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo J. Ruškio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justo Ruškio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai J. Ruškys galbūt dalyvavo derinant savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo dalis savivaldybės biudžeto lėšų buvo numatyta skirti Gargždų ligoninei. Pastarajai vadovauja J. Ruškiui artimas asmuo.

Buvusio Ryšių reguliavimo tarnybos tarnautojo R. Brukštaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Tinklų reguliavimo departamento vyresniojo patarėjo Rolando Brukštaus elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienerius metus „atvėsti“.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Pranešime teigta, kad R.Brukštus įsidarbino AB „Telia Lietuva“, nors prieš tai koordinavo viešųjų ryšių tinklų vientisumui keliamų reikalavimų priežiūrą, taip pat darbus, susijusius su bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų priežiūra bei darbus, susijusius su RRT įsipareigojimų, nustatytų didelę įtaką atitinkamose rinkose turintiems ūkio subjektams, vykdymo priežiūra. RRT direktoriaus įsakymu AB „Telia Lietuva“ 2019 m. liepą pripažinta ūkio subjektu, turinčiu didelę įtaką Didmeninės centrinės prieigos rinkoje.

Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo valdybos pirmininko A. Gylio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo (LŽRVVGT) valdybos pirmininko Algimanto Gylio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Gylys galbūt neinformavo LŽRVVGT valdybos apie jai adresuotą skundą dėl jo paties galbūt neteisėtų veiksmų ir nesudarė valdybai galimybės spręsti dėl skunde nurodytų aplinkybių. Taip pat aiškintasi situacija, kai pernai spalį A. Gylys galbūt nenusišalino valdybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą dėl prašymo, kuriame buvo skundžiami jo paties, kaip valdybos pirmininko, veiksmai, įtraukimo ar neįtraukimo į šio posėdžio darbotvarkę.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija