Lobistais įregistruoti 11 asmenų, įtakdariu teisėkūrai – vieną

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) lobistais įregistravo 11 asmenų: Pluoštinių kultūrų augintojų asociaciją, UAB „Neste Lietuva”, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociaciją, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociaciją, Renginių industrijos asociaciją, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociaciją, UAB „Fipra Lithuania”, Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociaciją, teisininką Ilaną Ostrovskį, UAB „Allive Europe” direktoriaus pavaduotoją Tomą Danisevičių ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų vicepirmininką Vytautą Buivydą.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 179 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

Įtakdariu teisėkūrai VTEK įregistravo VšĮ Visuomenės ir verslo plėtros institute. Šį statusą gali savanoriškai įgyti asmenys, kurie nėra laikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą. Jiems taip pat suteikiama galimybė įtikinėti asmenis teikiant siūlymus dėl teisės aktų. Siekdami skaidrumo, įtakdariais teisėkūrai gali tapti viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautoja G. Kazlauskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Gema Kazlauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad 2018 m. rugpjūtį G. Kazlauskienė nenusišalino ir į savivaldybės vieno langelio informacinę sistemą „Avilys” įkėlė dvi Valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo sutartis. Jose viena iš šalių yra G. Kazlauskienei artimo asmens vadovaujama įmonė. VTEK vertinimu, šioje situacijoje G. Kazlauskienė dalyvavo rengime klausimo, kuris dėl sąsajų su artimu asmeniu, jai kelia interesų konfliktą: įkėlusi dokumentus į „Avilio“ sistemą, valstybės tarnautoja sudarė prielaidas tolimesnei su šiais dokumentais susijusių veiksmų sekai – vizavimui bei pasirašymui.

VTEK pabrėžia, kad interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui kyla nuo to momento, kai jis turi rengti, svarstyti ar priimti sprendimą (dalyvauti jį priimant), susijusį su jo privačiais interesais.

Atsižvelgdama į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui imtis prevencijos priemonių, kad savivaldybės darbuotojams vykdant tarnybines funkcijas būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Tirti buvusios kultūros viceministrės I. Veliutės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios kultūros viceministrės Ingridos Veliutės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienus metus „atvėsti”.

Pagal šį įstatymą, jei per paskutinius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje asmuo tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tuomet šis asmuo vienus metus negali eiti pareigų minėtajame juridiniame asmenyje.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Pranešime teigiama, kad šiuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (LNMMB) dirbanti I. Veliutė pernai gruodį dar dirbo kultūros viceministre ir kuravo šios biudžetinės įstaigos veiklą. Taip pat, esą, šiuo metu bibliotekoje I. Veliutė koordinuoja Kultūrinės edukacijos plėtros veiklas projekte, kurio finansavimo klausimus sprendė kultūros ministro politinė komanda, kuriai priklausė ir I. Veliutė. Kultūros ministerijos teigimu, eidama viceministrės pareigas, I. Veliutė pernai dalyvavo skiriant lėšas LNMMB bei sprendžiant dėl šios įstaigos nuostatų patvirtinimo pakeitimo bei organizacinės struktūros projekto suderinimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario M. Katelyno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Martyno Katelyno elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Katelynas nenusišalino ir dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą, kuriuo siekiama patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą. Šiame projekte paminėta Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, kurioje dirba M. Katelynui artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija