Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojos G. Kazlauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiosios specialistės Gemos Kazlauskienės elgesį. Aiškintasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai G. Kazlauskienė savivaldybės administracijoje galbūt rengė dokumentus, susijusius su individualia įmone, kurios vadovas galbūt yra valstybės tarnautojai artimas asmuo.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija