Lobistais įregistruoti 4 asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Vaistų gamintojų asociaciją, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociaciją „Kooperacijos kelias“, asociaciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai ir UAB „Neste Lietuva” teisininką Liudą Basiulį.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruoti 183 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

Eidamas VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriaus pareigas, R. Žiubrys pažeidė įstatymo nuostatas, dėl kitų aplinkybių pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės valdomos VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriaus pareigas ėjęs Romandas Žiubrys nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių).

Eidamas minėtąsias pareigas, R. Žiubrys turėjo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statusą. Nustatyta, kad 2017-2020 m. jis nuolat sprendė dviejų VšĮ „Klaipėdos šventės“ dirbusių jam artimų asmenų darbo eigos klausimus: dėl darbo sutarties keitimų, atlyginimo priemokų, kasmetinių atostogų, poilsio dienų ir kitus. VTEK neturi duomenų, kad jis būtų nusišalinęs.

VTEK akcentuoja, kad tarnybiniai veiksmai privalo būti atliekami nešališkai ir objektyviai, todėl spręsti klausimus dėl artimų asmenų yra draudžiama. Pabrėžtina, kad tokiose situacijose svarbus ne faktas, jog artimi asmenys dirba vienoje įstaigoje, o tai, kad nenusišalinama ir sprendžiami su jais susiję klausimai.

Šiuo atveju R. Žiubrys privalėjo informuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorių apie galimą interesų konfliktą, nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti priimant sprendimus dėl sau artimų asmenų. Nusišalinimo procedūrą įtvirtina VPIDĮ.

Taip pat VTEK nusprendė, kad R. Žiubrys nepažeidė VPIDĮ draudimo atstovauti. Buvo pranešta, kad jam vadovaujant VšĮ „Klaipėdos šventės“ šios įstaigos inventorius buvo suteiktas laikinai neatlygintinai naudoti kitai R. Žiubrio darbovietei – VšĮ „Klaipėdos publikai“. Tirdama VTEK nenustatė, kad R. Žiubrys būtų atlikęs veiksmus, draudžiamus pagal VPIDĮ. Tyrimo duomenys rodo, kad turto (200 vienetų baltų plastikinių krėslų ir 5 reklaminių stendų) perdavimo-priėmimo aktą įstaigos vardu pasirašė ne R.Žiubrys, o VšĮ „Klaipėdos šventės“ Renginių techninės dalies koordinatorius, kuris tai darė ir kitu atveju – kai 50 vienetų baltų plastikinių krėslų buvo laikinam neatlygintinam naudojimui suteikta UAB „Adsevas“. Pastaruoju atveju VTEK neturi duomenų, kad R. Žiubrys, ar jo artimieji šio akto pasirašymo metu iš minėtosios bendrovės būtų gavę bet kokių pajamų ar dalyvavę jos valdyme.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė A. Gargasaitė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Akvilė Gargasaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad pernai liepą valstybės politikė nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose tvirtinant Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą. Jam įsigaliojus, seniūnaičiams būtų skiriama ne didesnė kaip 50 eurų dydžio išmoka per mėnesį. Vadovaudamasis minėtuoju sprendimu patvirtinto aprašo nuostatomis bei seniūnaičio pateiktais dokumentais, seniūnija sumoka seniūnaičiui atitinkamo dydžio išmoką.

Interesų konfliktas A. Gargasaitei šiuo atveju kilo dėl to, kad jai artimas asmuo eina Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičio pareigas ir minėtasis sprendimas yra tiesiogiai susijęs su šio artimo asmens privačiais interesais.

Atsižvelgdama į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK rekomenduoja Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad šios savivaldybės tarybos nariai tinkamai įgyvendintų VPIDĮ nuostatas.

Tirti Pagėgių savivaldybės tarybos nario E. Kuturio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Edgaro Kuturio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai liepą ir lapkritį E. Kuturys savivaldybės tarybos posėdžiuose balsavo už savo paties delegavimą į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Vytauto Didžiojo universiteto dekano S. Mickevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekano Sauliaus Mickevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai pernai S. Mickevičius galbūt dalyvavo sprendžiant klausimus dėl savo vadovaujamame fakultete dirbančios sutuoktinės darbo eigos.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija