Buvusio VšĮ „Klaipėdos šventės“ direktoriaus R. Žiubrio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Klaipėdos miesto savivaldybės valdomos VšĮ „Klaipėdos šventės“ buvusio direktoriaus Romando Žiubrio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai, eidamas direktoriaus pareigas, R. Žiubrys galbūt priiminėjo sprendimus dėl dviejų jam pavaldžių artimų asmenų. Taip pat pranešta, kad jam vadovaujant VšĮ „Klaipėdos šventės“ šios įstaigos inventorius buvo suteiktas laikinai neatlygintinai naudoti kitai jo darbovietei – VšĮ „Klaipėdos publikai“.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės A. Gargasaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Akvilės Gargasaitės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai 2019 m. liepą A. Gargasaitė galbūt nenusišalino Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl išmokų seniūnaičiams nustatymo. Esą, šis klausimas valstybės politikei galėjo sukelti interesų konfliktą, kadangi jai artimas asmuo eina seniūnaičio pareigas.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija