UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus E. Zaburo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lazdijų rajono savivaldybės valdomos UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus Eimanto Zaburo elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas naujienų portalo „Dzūkų žinios“ publikacijos ir VTEK papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, pernai lapkritį E. Zaburas, kaip rajono gyventojas, pranešė UAB „Lazdijų vandenys“ apie gedimą jo name. Gedimą pašalinus, E. Zaburas, jau kaip kaip kontroliuojantis asmuo (bendrovės vadovas), galbūt užpildė UAB „Lazdijų vandenys” ne darbo valandomis įvykusių gedimų registravimo žurnalą duomenimis apie gedimus savo name ir žurnale pasirašė.

Utenos rajono savivaldybės mero A. Katino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino elgesį. Aiškintasi, ar jis nepateko į interesų konfliktą ir tokiais veiksmais nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugpjūtį A. Katinas rengė ir teikė svarstyti savivaldybės tarybos sprendimo projektą, susijusį su žemės sklypų pirkimu steigiamam Utenos pramonės parkui, nors dalis savivaldybės planuojamų įsigyti sklypų priklauso jo sutuoktinei. Taip pat prašyta įvertinti, ar jis nepadarė pažeidimo nepareiškęs išankstinio rašytinio nusišalinimo svarstant įš projektą savivaldybės taryboje. Esą, meras taip pat dalyvavo savivaldybės tarybos narių frakcijų vadovų pasitarime bei Utenos rajono trišalės tarybos posėdžiuose svarstant su šiuo projektu susijusį klausimą.

Papildomai VTEK vertino, ar A. Katinas nepažeidė VPIDĮ nuostatų, kai galbūt pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ir statusu sprendžiant klausimą dėl jo sutuoktinei priklausančių žemės sklypų (ne)įtraukimo į steigiamo pramonės parko teritoriją.

Buvusio susisiekimo viceministro V. Puodžiuko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio susisiekimo viceministro Virgaudo Puodžiuko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir VTEK papildomai surinktos informacijos pagrindu. Nagrinėjamos aplinkybės, kai pernai gegužę ir rugsėjį tuometinis viceministras galbūt pirmininkavo susisiekimo ministro įsakymu sudarytos Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių objektų, finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, atrankos komisijos posėdžiuose. Esą, juose V. Puodžiukas pristatė sąrašą kelių objektų, kurių rekonstrukcijai siūloma skirti finansavimą. Tarp jų buvo ir trys Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) plėtojimuisi galbūt svarbios gatvės. Prieš tapdamas viceministru, V. Puodžiukas buvo LEZ administruojančios UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymas“ valdybos nariu ir šiai bendrovei sutarties pagrindu teikė atlygintinas konsultacines paslaugas.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidento M. Statulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidento Mindaugo Statulevičiaus elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo galbūt vykdydamas neteisėtą lobistinę veiklą.

Tyrimas pradėtas Aplinkos ministerijos pateiktos informacijos pagrindu. Esą, nebūdamas registruotu lobistu, pernai kovą M. Statulevičius elektroniniu laišku kreipėsi į tuometinį aplinkos viceministrą dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 keitimo.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija