Lobistais įregistruoti tris asmenis, įtakdariu teisėkūrai – vieną

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įregistravo 3 lobistus: Alkoholinių gėrimų mažųjų platintojų ir gamintojų asociaciją, UAB „Idex Baltic“ ir asociaciją Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga.

Vykdomą lobistinę veiklą lobistai turi deklaruoti VTEK per 7 dienas Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), tą patį turi padaryti ir jų lobistinę įtaką patyrę asmenys: valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai ir kiti, kurie pagal pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruoti 192 lobistai. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami sistemoje SKAIDRIS.

Įtakdare teisėkūrai VTEK įregistravo asociaciją Vietos veiklos grupių tinklas. Šį statusą gali savanoriškai įgyti tie, kurie nelaikomi lobistais pagal Lobistinės veiklos įstatymą – pavyzdžiui, viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos. Šiuo metu įregistruoti 27 įtakdariai teisėkūrai.

Šiemet darytą įtaką teisėkūrai įtakdariai turės deklaruoti kitąmet, iki vasario 1 d. per sistemą SKAIDRIS. Jų deklaracijos viešos. Įtakos teisėkūrai nedeklaruojantį asmenį VTEK gali pašalinti iš įtaką teisėkūrai siekiančių daryti asmenų sąrašo.