• Gautus pranešimus dėl asmenų elgesio
  • Kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas
  • Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus
  • Kitus veiklos klausimus
  • Sprendimų dėl asmenų elgesio (atlikus tyrimus) nenumatyta

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 1,5 val. Posėdis nuotolinis.