Lobiste įregistruoti Lietuvos daržovių augintojų asociaciją

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į lobistų sąrašą įtraukė Lietuvos daržovių augintojų asociaciją. Sprendimas priimtas atsižvelgus asociacijos pareiktą prašymą.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 190 lobistų. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros porocesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

Plungės apylinkės teismo kancleris J. Kaminskas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Plungės apylinkės teismo kancleris Juozas Kaminskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugsėjį J. Kaminskas sprendė klausimą dėl sutuoktinei priklausančios transporto priemonės naudojimo komandiruotei.

Tiriant nustatyta, pernai rugsėjį, prieš išleisdamas įsakymą dėl netarnybinio transporto naudojimo komandiruotei, šį klausimą jis suderino su teismo pirmininku. Teismo kanclerio patvirtintame Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos apraše numatyta galimybė naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas. Taigi J. Kaminskas pateikė savo vadovui – teismo pirmininkui – prašymą leisti tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį, artimo asmens vardu registruotą automobilį ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas. Teismo pirmininkas šį J. Kaminsko prašymą tenkino, prašymą patvirtindamas viza „Leisti“.

Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, VTEK vertina, jog J.Kaminskas vengė interesų konflikto: prieš spręsdamas klausimą, jį suderino su tiesioginiu vadovu ir tik gavęs jo leidimą, išleido įsakymą dėl netarnybinio transporto, priklausančio jo sutuoktinei, naudojimo komandiruotei.

Laikinai eidamas Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas V. Sinkevičius pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad, laikinai eidamas Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, Virginijus Sinkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tirdama VTEK nustatė, kad 2019 metų rugpjūtį tuometinis laikinasis ministras V. Sinkevičius dalyvavo Vyriausybės posėdyje sprendžiant klausimą dėl jo kandidatūros į Europos Komisijos (EK) narius. Svarstytu nutarimo projektu (2019-08-07 „Dėl Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūros skyrimo į Europos Komisijos narius (TAP-19-1323) (19-9256)“) siūlyta kreiptis į Respublikos Prezidentą ir Seimą su prašymu pritarti V. Sinkevičiaus kandidatūrai. Ministras Pirmininkas, posėdyje pristatęs V. Sinkevičių kaip kandidatą, Vyriausybės narių paprašė užduoti klausimų, o diskusijų nekilus pasiteiravo, ar galima pritarti bendru sutarimu. Nesant prieštaraujančių, Ministras Pirmininkas paskelbė, kad nuspręsta nutarimo projektui pritarti. Vyriausybės nutarimas priimtas visais posėdyje dalyvavusių Vyriausybės narių balsais, įskaitant ir V. Sinkevičių.

VTEK nustatė, kad V. Sinkevičius šiuo atveju nenusišalino. To neginčija ir jis pats. VTEK pabrėžia, kad valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jų privačiais interesais.

Utenos apygardos rinkimų komisijos pirmininkė R. Gudynienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininkė Rolanda Gudynienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad pernai rugsėjį R. Gudynienė nenusišalino ir pirmininkavo Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos posėdžiui svarstant bei balsuojant dėl išvados, tiesiogiai susijusios su Seimo nariu, kurio padėjėjos-sekretorės pareigas ji tuo metu ėjo. Taip pat R. Gudynienė pasirašė šio posėdžio protokolą, kuriame nutarta minėtai išvadai pritarti. Išvadoje nenustatyta, kad Seimo narys būtų papirkinėjęs rinkėjus. Nenustatyta, kad R. Gudynienė būtų nusišalinusi Vyriausiajai rinkimų komisijai ar Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijai nuo interesų konfliktą jai keliančio klausimo nagrinėjimo.

Tyrimo duomenys rodo, kad R.Gudynienė minėtosios išvados neteikė Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos nariams elektroniniu paštu. Todėl šioje dalyje VTEK nenustatė VPIDĮ nuostatų pažeidimo.

Atsižvelgdama į tyrimo medžiagą, VTEK siūlo Vyriausiajai rinkimų komisijai imtis prevencinių priemonių tam, kad rinkimų komisijų posėdžių metu būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė L. Rimkienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė Lina Rimkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimus naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktus).

Nustatyta, kad pernai liepą L. Rimkienė savivaldybės administracijos automobiliu naudojosi ne tarnybos tikslais, vykdama iš Mažeikių į Vilnių. Valstybės politikės darbotvarkėje išvykimo į kitą miestą numatyta nebuvo. Kelionės dieną J. Rimkienė pateikė prašymą leisti vykti į Seimą bei skirti jai automobilį su vairuotoju, nors konkretaus vizito tikslo nenurodė. Merą pavaduojanti Savivaldybės mero pavaduotoja šį prašymą vizavo.

Iš tyrimo medžiagos matyti, kad tarnybinis automobilis su vairuotoju kelionei į Vilnių buvo skirtas L. Rimkienei dėl jos, kaip mero pavaduotojos statuso, tačiau kelionės tikslas buvo ne tarnybinis, o siejamas su asmeniniais jos interesais. Pati L. Rimkienė teigė, Seime 16 val. Susitikusi su Seimo nare aptarti neįgaliųjų vaikų ugdymo Mažeikiuose klausimų. Minėtoji Seimo narė patvirtino, kad toks susitikimas vyko, tačiau nurodė, kad jis prasidėjo 14 val. ir truko apie 1,5 val. Vadovybės apsaugos tarnybos duomenys bei automobilio judėjimo trajektorijos išrašai šią informaciją paneigia – į Seimą L. Rimkienė atvyko prieš pat 16 val. O įvertinus L. Rimkienės išvykimo iš Mažeikių laiką (11.54 val.) bei atstumą tarp Mažeikių ir Vilniaus, akivaizdu, jog 14 val. ji nebūtų spėjusi atvykti į Vilnių.

L. Rimkienė yra Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Prezidiumo narė, o Prezidiumo duomenimis, minėtąją dieną L. Rimkienė 16 val. dalyvavo Prezidiumo posėdyje, kuris vyko Seime. Apibendrinus minėtuosius duomenis, VTEK daro pagrįstą išvadą, kad L. Rimkienė į Vilnių vyko siekdama dalyvauti partijos Prezidiumo posėdyje, kuriame, be kita ko, buvo patvirtinta jos kandidatūra Mažeikių vienmandatėje rinkimų apylinkėje.

Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dalyvavimas partinėje veikloje bei vykimas į politinio pobūdžio partijos renginius neprilygintinas tarnybinei užduočiai.

Atsižvelgdama į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK rekomenduoja Mažeikių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad savivaldybės tarnybiniai automobiliai būtų suteikiami tik asmenims, nurodantiems konkrečius automobilio naudojimo tarnybinius tikslus. O savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduojama imtis veiksmų, užtikrinančių, kad savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių kelionės lapai būtų pildomi tinkamai.

Tirti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario A. Jundo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario Antonijaus Jundo elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konfliko, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai balandį savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje A. Jundo balsavo dėl sprendimo projekto, susijusio su UAB „Pabradės komunalinis ūkis”, kurioje dirba jam artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario V. Kalesniko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Kalesniko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad šių metų vasarį ir kovą V. Kalesnikas dalyvavo sprendžiant klausimą, susijusį su Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro pertvarka ir reorganizavimu, nors jam vadovauja valstybės politiko sutuoktinė.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija