Plungės apylinkės teismo kanclerio J. Kaminsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Plungės apylinkės teismo kanclerio Juozo Kaminsko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugsėjį J. Kaminskas sprendė klausimą dėl sutuoktinei priklausančios transporto priemonės naudojimo komandiruotei.

Buvusio Ekonomikos ir inovacijų ministro V. Sinkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Ekonomikos ir inovacijų ministro Virginijaus Sinkevičiaus elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Vilniaus apygardos administraciniam teismui įpareigojus VTEK iš naujo nagrinėti gautą pranešimą. Pastarajame teigta, jog, eidamas ministro pareigas, 2019 metais V. Sinkevičius nenusišalino Vyriausybės posėdyje ir balsavo už savo kandidatūrą į Europos Komisijos narius.

Seimo nario padėjėjos ir Utenos apygardos rinkimų komisijos pirmininkės R. Gudynienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Seimo nario padėjėjos ir Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos pirmininkės Rolandos Gudynienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas pranešimo ir papildomai gautos informacijos pagrindu. Pranešta, kad R. Gudynienė galbūt sprendė klausimus dėl Seimo nario, kurio padėjėja dirba. Esą, ji pirmininkavo pernai rugsėjį vykusiam Utenos apygardos Nr. 51 rinkimų komisijos posėdžiui, kuriame svarstyta tyrimo grupės išvada dėl tuometinio kandidato į Seimo narius galimo Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo, ir pasirašė šio posėdžio protokolą. Taip pat nurodyta, kad minėtąją išvadą apygardos rinkimų komisijos nariams R. Gudynienė išsiuntė elektroniniu paštu.

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės L. Rimkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės Linos Rimkienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija priimtame sprendime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. VTEK tyrė aplinkybes, kai pernai liepą tarnybos tikslais atvykusi į Vilnių L. Rimkienė savivaldybės administracijos automobiliu galbūt naudojosi ne tik tarnybos tikslais.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija