Buvusi Lietuvos Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentė D. Matonienė Lobistinės veiklos įstatymo nepažeidė

Buvusi Lietuvos Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (LRBVPR) prezidentė Daiva Matonienė nepažeidė iki 2020-12-31 galiojusios Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) redakcijos nuostatų, draudžiančių vykdyti lobistinę veiklą neįsirašius į lobistų sąrašą. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Matonienė teikė siūlymus Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai keisti šiuos teisės aktus: Vyriausybės nutarimą „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo”, aplinkos ministro įsakymą „Dėl butų ir kitų patalpų savininko susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo” bei įsakymą „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Pagal LVĮ, kuris galiojo iki 2020-12-31, juridinis asmuo nebuvo laikomas lobistu. Tiriant nustatyta, kad pernai gruodį į Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją dėl minėtųjų teisės aktų kreipėsi LRBVPR, o raštą šios asociacijos vardu pasirašė tuometinė jos prezidentė D. Matonienė, veikdama daugiabučių namų gyventojų interesais. Taigi šioje situacijoje D. Matonienei nekilo pareiga prašyti įregistruoti LRBVPR lobistų sąraše, o ji pati siekė įgyvendinti asociacijai jos įstatuose numatytus tikslus, susijusius su būsto savininkų-vartotojų viešojo intereso gynimu bei pasiūlymų tobulinti būsto valdymo ir priežiūros paslaugų teikėjų veiklą ir atitinkamą teisinę bazę teikimu.

Tirti UAB „Olego transportas” galbūt vykdytą neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Olego transportas” (Ollex) veiksmų. Bus aiškinamasi, ar bendrovė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo užsiimti lobistine veikla neįsiregistravus lobiste.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriama situacija, kai UAB „Olego transportas” raštu prašė susisiekimo ministro keisti Autobusų stočių veiklos nuostatus, kurie esą leidžia autobusų stočių valdytojams daryti neteisėtą konkurencinį poveikį atskiriems rinkos vežėjams.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Tirti buvusio Santaros klinikų Šeimos medicinos centro gydytojo V. Kasiulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs buvusio Santaros klinikų Šeimos medicinos centro gydytojo Vytauto Kasiulevičiaus siekį, kad nuo COVID-19 būtų paskiepyta jo sutuoktinė. Bus aiškinamasi, ar savo veiksmais jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo paveikti ar bandyti paveikti su jo privačiais interesais susijusius sprendimus.

Tyrimas pradėtas visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos pagrindu. VTEK tirs situaciją, kai pernai gruodį V. Kasiulevičius teiravosi šios gydymo įstaigos Šeimos medicinos centro vadovės dėl galimybės paskiepyti jo sutuoktinę nuo COVID-19 ligos ir tokiais veiksmais galbūt paveikė ar bandė paveikti vadovės sprendimą dėl jam artimo asmens paskiepijimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija