Atidėti sprendimo priėmimą dėl buvusios kultūros viceministrės I. Veliutės elgesio

Siekdama įvertinti posėdžio metu gautus paaiškinimus, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė iki kito posėdžio atidėti sprendimo priėmimą dėl buvusios kultūros viceministrės Ingridos Veliutės elgesio. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienus metus „atvėsti”.

Pagal šį teisės aktą, jei per paskutinius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje asmuo tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tuomet šis asmuo vienus metus negali eiti pareigų minėtajame juridiniame asmenyje.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Pranešime teigiama, kad šiuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (LNMMB) dirbanti I. Veliutė pernai gruodį dar dirbo kultūros viceministre ir kuravo šios biudžetinės įstaigos veiklą. Taip pat, esą, šiuo metu bibliotekoje I. Veliutė koordinuoja Kultūrinės edukacijos plėtros veiklas projekte, kurio finansavimo klausimus sprendė kultūros ministro politinė komanda, kuriai priklausė ir I. Veliutė. Kultūros ministerijos teigimu, eidama viceministrės pareigas, I. Veliutė pernai dalyvavo skiriant lėšas LNMMB bei sprendžiant dėl šios įstaigos nuostatų patvirtinimo pakeitimo bei organizacinės struktūros projekto suderinimo.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys M. Katelynas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Katelynas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Katelynas nenusišalino ir dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant sprendimo projektą, kuriuo siekiama patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą. Šiame projekte paminėta Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, kurioje dirba M. Katelynui artimas asmuo.

Tiriant nustatyta, kad minėtasis sprendimo projektas nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su M. Katelynui artimo asmens privačiais interesais. Taip pat tyrimo duomenys rodo, kad valstybės politikas nedalyvavo pranešime paminėto klausimo svarstyme savivaldybės tarybos posėdyje.

Tirti Jonavos rajono savivaldybės mero M. Sinkevičiaus ir vicemerės B. Gailienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus ir jo pavaduotojos Birutės Gailienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Sinkevičius ir B. Gailienė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su parko įrengimu Rimkų mikrorajone. Pranešime nurodoma, jog meras ir vicemerė šiame rajone gyvena.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistėmis įregistruoti dvi asociacijas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos pieno ūkio asociaciją ir Lietuvos melioracijos įmonių asociaciją. Sprendimas priimtas atsižvelgus į šių juridinių asmenų pateiktus prašymus.

Šiuo metu šalyje įregistruota 213 lobistų. Visas jų sąrašas ir vykdomos veiklos deklaracijos yra viešai skelbiami šįmet pradėjusioje veikti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), esančioje VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK primena, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams patariama susitikimų su lobistais nebijoti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti. Šios ir lobistų teikiamos deklaracijos yra viešai prieinami sistemoje SKAIDRIS. Pastarąją galima pasiekti per VTEK interneto svetainę vtek.lt. Skaidri lobistinė veikla gali paskatinti diskusijas svarbiais visuomenei klausimais ir prisidėti prie efektyvesnės teisėkūros, taip stiprindama demokratiją.

VTEK informacija