Plungės rajono savivaldybės tarybos narys J. Mockūnas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Mockūnas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo nepažeidė.

Aiškintasi, ar šis valstybės politikas, 2019 metais tapęs savivaldybės tarybos nariu, laiku ir tinkamai deklaravo ryšius su asociacija „Plungės iniciatyvinė grupė“ bei MB „Drapanas“. Tyrimą VTEK atliko suabejojusi, ar Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (PRSTEK) atliktame tyrime ir priimtame sprendime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas.

Vertindama J. Mockūno elgesį, PRSTEK konstatavo, kad jis nesilaikė įstatymo reikalavimų, kai nedeklaravo ryšio su asociacija „Plungės iniciatyvinė grupė“ ir MB „Drapanas“. Tyrimo pradėjimo PRESTEK dieną J. Mockūnas šiuos ryšius buvo deklaravęs. Taigi, vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu, tyrimą dėl galimų deklaracijos pildymo tvarkos pažeidimų PRSTEK galėjo pradėti tik jei būtų gavusi duomenų ir apie J. Mockūnui dėl MB „Drapanas“ kilusį interesų konfliktą. Tačiau tokių duomenų nebuvo.

Atsižvelgdama į galiojantį teisinį reguliavimą bei tai, kad ryšiai deklaruoti, o J.Mockūnui interesų konfliktas nekilo, VTEK vertinimu, valstybės politikas VPIDĮ reikalavimų nepažeidė.

Įregistruoti 4 naujus lobistus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti 4 asmenis pagal jų pateiktus prašymus: asociacijas Lietuviškų degalinių sąjungą bei Lietuvos mažų ir vidutinių vežėjų konfederaciją „LMVVK“, UAB „Agrodronas“ ir advokatę Dovilę Murauskienę.

Šiuo metu Lietuvoje yra 245 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat svarbu pažymėti, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija