Nutraukti tyrimą dėl G. Šavelos galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Gintaro Šavelos elgesio nesant pagrįstų duomenų, kad jis vykdė neteisėtą lobistinę veiklą.

Aiškintasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo vykdyti lobistinę veiklą neregistruotiems lobistams. Tirtos aplinkybės, kai šių metų balandį G. Šavela elektroniniu laišku kreipėsi į ekonomikos ir inovacijų ministrę bei kitus šios ministerijos atstovus, siūlydamas keisti Alkoholio įstatymo nuostatas. Siūlyta keisti draudimus, susijusius su prekyba natūralios fermentacijos sidru, alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais mažose parduotuvėlėse, turinčiose pirkėjams aptarnauti skirtas prekybos sales.

Tyrimo metu VTEK negavo tiesioginių ir akivaizdžių įrodymų, kad G. Šavela, šių metų balandį siųsdamas laišką ministerijai su konkrečiu pasiūlymu dėl Alkoholio įstatymo nuostatų pakeitimo, veikė kaip fizinis asmuo ar savo vadovaujamos bendrovės vardu, ar atstovaudamas smulkiuosius verslininkus ir prekybininkus. Laiške tai nėra aiškiai įvardyta, to nerodo ir el. pašto adresas, iš kurio G. Šavela siuntė laišką. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos duomenimis, G. Šavela nėra jos narys, darbuotojas ar įgaliotas atstovas, taip pat LSVPA nurodė į minėtąją ministeriją nesikreipusi dėl Alkoholio įstatymo nuostatų pakeitimo.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą bei užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Tirti Biržų kultūros centro direktoriaus R. Lesevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Biržų kultūros centro (BKC) direktoriaus Romo Lesevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei papildomai surinktų duomenų pagrindu. Tiriama situacija, kai 2018-2021 m. R. Lesevičius galbūt sprendė trijų BKC dirbančių ir jam tiesiogiai pavaldžių artimų asmenų įdarbinimo, darbo sutarčių keitimo, atostogų suteikimo ir pan. darbo eigos klausimus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija