UAB „Neaustima” pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad UAB „Neaustima” lobistinę veiklą vykdė neįsiregistravusi lobiste. Tokiais veiksmais bendrovė pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą.

Nustatyta, kad šių metų birželį UAB „Neaustima” Žemės ūkio ministerijai raštu pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip reikėtų keisti Melioracijos techninį reglamentą, patvirtintą žemės ūkio ministro įsakymu.

VTEK nekvestionuoja šios bendrovės kreipimesi keltų problemų, tačiau pabrėžia, kad viešumas yra viena pagrindinių skaidraus lobizmo sąlygų, todėl įtaką dėl teisė aktų siekiantys daryti asmenys privalo prieš tai įsirašyti į lobistų sąrašą ir atliktus lobistinius veiksmus deklaruoti. VTEK vertinimu, šiuo atveju vykdyta lobistinė veikla buvo neteisėta.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu.

Įregistruoti du naujus lobistus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos šiltnamių asociaciją bei UAB „Verslo administravimo investicijos” direktorių Vitalijų Švedą pagal jų pateiktus prašymus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 247 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat svarbu pažymėti, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

Tirti Trakų rajono rinkimų apygardos komisijos narių Justinos Darvid, Mindaugo Puišio, Violetos Vaitkūnienės ir Svetlanos Žilionienės – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių Trakų rajono rinkimų apygardos komisijos narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar Justina Darvid, Mindaugas Puišys, Violeta Vaitkūnienė ir Svetlana Žilionienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai minėtieji rinkimų apygardos komisijos nariai priėmė sprendimus dėl į merus kandidatavusio savivaldybės administracijos direktoriaus, kuris taip pat yra ir jų pačių, artimo asmens arba jų įstaigos tiesioginis vadovas jiems dirbant savivaldybėje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija