UAB „Atostogų parkas“ Lobistinės veiklos įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad UAB „Atostogų parkas“ nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo. Aiškintasi, ar UAB „Atostogų parkas” nenusižengė nuostatai, jog lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai.

Tyrimas pradėtas patikrinus Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (SKAIDRIS) duomenis. Vertinta situacija, kai prašyta keisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas, susijusias su gamtos išteklių naudojimo apmokestinimu. Šiuos prašymus bendrovė šių metų sausį adresavo dviem valstybės politikams – aplinkos ministrui ir Seimo nariui.

Tyrimo duomenys rodo, kad bendrovė savo kreipimesi konkretaus teisės akto projekto nepateikė, nenurodė, kaip konkrečiai turėtų būti pakeistos minėtojo įstatymo nuostatos, raštu siekta atkreipti dėmesį į teisės akto trūkumus. Įvertinusi minėtojo rašto turinį, kitus tiriant surinktus duomenis bei teisinį reguliavimą, VTEK mano, jog UAB „Atostogų parkas” lobistinės veiklos nevykdė.

Tirti AB „Reneron“ elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl AB „Reneron“ galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Aiškinamasi, ar bendrovė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų vykdyti lobistinę veiklą tik įsiregistravus.

Tyrimas pradėtas patikrinus Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (SKAIDRIS) duomenis. Tiriama situacija, kai šių metų rugsėjį AB „Reneron“ kreipėsi į Seimo narį bei jo patarėją ir pasiūlė keisti Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Įregistruoti tris naujus lobistus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Lietuvos investicijų valdytojų asociaciją, Lietuvos buriuotojų sąjungą ir UAB „Etapas Group“ projektų vadovą Dainių Koverą pagal jų pateiktus prašymus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 250 įregistruotų lobistų. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat svarbu pažymėti, kad turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija