Tirti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Jakubauskės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Jakubauskės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Vertinamos aplinkybės, kai šių metų liepą V. Jakubauskė teikė prašymą savivaldybės tarybai skirti lėšų asociacijai Šokio studija „Šokantys bateliai“, o rugpjūtį dalyvavo savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje sprendžiant su šiuo juridiniu asmeniu susijusius klausimus. V. Jakubauskė yra minėtosios asociacijos steigėja ir narė.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų ebejonių dėl jo egzistavimo. Tokiems asmenims draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu jos susijusios su asmens privačiais interesais.

Taip pat šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija