Varnių PSPC vyriausiojo gydytojo A. Maželio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Alfredo Maželio elgesį. Pastaruosius trejus metus jis galbūt nuolat sprendė klausimus dėl šioje įstaigoje odontologe dirbančios savo sutuoktinės tarnybos eigos.

VTEK aiškinosi, ar A. Maželis šiuo atveju nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario E. Padimansko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Edgaro Padimansko elgesį. Jis galbūt sprendė klausimus, susijusius su savo valdoma bendrove.

Pranešta, kad šių metų sausį valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant ir balsuojant, ar leisti Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti Grabupių filialą ir nuomotis patalpas. Pastarąsias, anot šio sprendimo projekto aiškinamojo rašto, nuomotų UAB „Repteka“. E. Padimanskas yra jos akcininkas.

VTEK aiškinosi, ar savivaldybės tarybos narys šiuo atveju nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 2,5 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija