Buvusios Aplinkos apsaugos departamento direktorės O. Vėbrienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Aplinkos apsaugos departamento direktorės Olgos Vėbrienės elgesį. Aiškintasi, ar buvusi Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktorė Olga Vėbrienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Aplinkos ministerijos pranešimo pagrindu. VTEK vertino aplinkybes, kai, eidama AAD direktorės pareigas, O. Vėbrienė pernai įsakymu nustatė priemokų dydžius už pasyvųjį budėjimą namuose ne tik kitiems ADD darbuotojams, bet ir sau pačiai. Taip pat esą šių metų pradžioje ji patvirtino AAD gaunamų pranešimų apie aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus priėmimo, registravimo, reagavimo į juos ir informacijos teikimo tvarkos aprašą. Pastaruoju buvo įtvirtintos galbūt išskirtinės sąlygos pasyviai namuose budinčiai AAD vadovybei (įskaitant ir O. Vėbrienę) bei sukurtos prielaidos gauti priemokas už minėtąjį budėjimą.

UAB „Lietuvos žirgynas“ direktorės F. Kelmickaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins UAB „Lietuvos žirgynas“ direktorės Felicijos Kelmickaitės elgesį.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą šių metų birželį ji pateko į interesų konfliktą, kai nutraukė bendrovės teisinių paslaugų sutartį su advokatu, su kuriuo ją sieja privatūs interesai.

VTEK aiškinosi, ar F. Kelmickaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija