Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys D. Bajoras pateko į interesų konfliktą

Nustatyta, kad pernai lapkritį valstybės politikas dalyvavo ir pirmininkavo šios savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžiuose sprendžiant dėl sprendimų projektų, susijusių su savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimais. Sprendimu be kita ko buvo patenkintas Kretingos kultūros centro prašymas perskirstyti lėšas, reikalingas garso įrangai įsigyti. Pastarąją tarp kitų tiekėjų tuo metu jau buvo pasiūliusi parduoti ir D. Bajoro vadovaujama UAB „ProDJ“.

VTEK nuomone, valstybės politikas turėjo visas galimybes dar iki šių posėdžių pradžios asmeniškai įsitikinti tuo, kad jo vadovaujama bendrovė centrui buvo pateikusi komercinį pasiūlymą (ofertą) dėl garso aparatūros pardavimo ir pareikšti nusišalinimą savivaldybėje. Todėl D. Bajoro dalyvavimas sprendžiant minėtuosius klausimus sukėlė jam interesų konfliktą.

Atsižvelgdama į tai, VTEK siūlo Kretingos rajono savivaldybės tarybai priminti merui atkreipti savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir tarybos narių dėmesį į pareigą laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytos pareigos vengti interesų konflikto sprendžiant klausimus, tiesiogiai susijusius su jų privačiais interesais.

Tirti Alytaus miesto savivaldybės mero N. Cesiulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės mero

Nerijaus Cesiulio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimoir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus tiriama situacija, kai meras šių metų spalį dalyvavo savivaldybės tarybos Frakcijų atstovų pasitarime bei savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų nustatymo. Esą, N. Cesiulis yra įsigijęs verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija