Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario D. Bajoro elgesį

Aiškintasi situacija, kai pernai lapkritį D. Bajoras dalyvavo savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto bei tarybos posėdžiuose svarstant sprendimų projektus, susijusius su savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimais. Tuo metu Kretingos kultūros centro viešajame pirkime valstybės politiko vadovaujama UAB „ProDJ“ buvo pateikusi komercinį pasiūlymą garso aparatūrai įsigyti, o minėtaisiais sprendimų projektais siūlyta pritarti, kad šios biudžetinės įstaigos sutaupytos darbo užmokesčio lėšos būtų panaudotos ilgalaikiam turtui įsigyti.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės kitose institucijose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadas

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija