Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės N. Naujokienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) svarstys Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Naujokienės elgesį. Ji galbūt veikė interesų konflikte, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo už savo žento kandidatūrą ir ragino kitą valstybės politikę tai padaryti. Šių metų liepą šį N. Naujokienei artimą asmenį buvo siūloma skirti savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininku.

VTEK aiškinosi, ar tarybos narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu tai susiję su privačiais interesais. Taip pat vertinama, ar nepažeistas reikalavimas nusišalinti, jei kyla interesų konflikto grėsmė.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija