Asociacijos LITBIOMA elgesį galbūt nedeklaravus lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA elgesį galbūt nedeklaravus lobistinės veiklos.

Aiškintasi, ar šis juridinis asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimo vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios. Pranešta, kad registruota lobistė LITBIOMA šių metų sausį ir balandį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovams nuotoliniame susitikime pateikė konkrečių pasiūlymų keisti PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrųjų gaisrinės saugos taisykles. O gegužę ši asociacija, esą, kreipėsi į PAGD raštu ir pateikė konkrečius siūlymus dėl minėtųjų taisyklių nuostatų pakeitimo. Esą, abejais atvejais savo veiksmų LITBIOMA nedeklaravo.

MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktoriaus S. Katuokos bei VU Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centro vadovo J. Prapiesčio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktoriaus Sauliaus Katuokos bei Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centro vadovo Jono Prapiesčio elgesį.

Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto paklausimo pagrindu. Tirta situacija, kai S. Katuoka ir J. Prapiestis dalyvavo darbo grupėje pretendento į Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjus, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankai organizuoti. Esą, šioje darbo grupėje jie galbūt svarstė kandidatūras asmenų, su kuriais juos galbūt sieja tiesioginio pavaldumo santykiai MRU ir VU. Tarp pretendentų buvo MRU Teisės mokyklos dekanė ir VU Teisės fakulteto dekanas.

Elektrėnų savivaldybės tarybos narės J. Balčiūnaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Elektrėnų savivaldybės tarybos narės Jūratės Balčiūnaitės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimo atstovauti.

VTEK vertino aplinkybes, kai J. Balčiūnaitė galbūt atstovavo savivaldybėje veikiančių NVO asociacijai.

VPIDĮ draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario A. Endzino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Audriaus Endzino elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo apribojimo atstovauti.

Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai A. Endzinas, atstovaudamas UAB „Energetikus objektų statyba“, pasirašė rangos darbų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė .

Asociacijos „Linava“ galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą. Aiškintasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė lobistinės veiklos, kol nebuvo įsiregistravęs į lobistų sąrašą, ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo.

Tyrimas pradėtas „Laisvės TV“ žurnalistiniame tyrime „Fūrų lobistai“ paskelbtos bei papildomai gautos informacijos pagrindu. VTEK vertino aplinkybes, kai šių metų sausio pradžioje „Linava“ kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kad būtų pakeistas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Esą, pagal jį Migracijos departamentas į atitinkamą sąrašą neįtraukia kelių transporto įmonių. Šis sąrašas nustato juridinius asmenis ir priimančiąsias įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Tuo metu „Linava“ nebuvo įsiregistravusi lobiste – ja tapo tik sausio pabaigoje.

Nagrinės prašymus įrašyti ar išbraukti asmenis iš lobistų ar įtakdarių teisėkūrai sąrašo

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija