Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės N. Naujokienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) spręs dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Naujokienės elgesio. Ji galbūt veikė interesų konflikte, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo už savo žento kandidatūrą, taip pat ji galbūt siekė paveikti kitą valstybės politikę tai padaryti. Šių metų liepą šį N. Naujokienei artimą asmenį buvo siūloma skirti savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininku.

VTEK aiškinosi, ar tarybos narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu tai susiję su privačiais interesais. Taip pat buvo vertinama, ar nepažeistas reikalavimas nusišalinti, jei kyla interesų konflikto grėsmė.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario A. Endzino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) spręs dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Audriaus Endzino elgesio. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo apribojimo atstovauti.

Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai A. Endzinas, atstovaudamas UAB „Energetikus objektų statyba“, pasirašė paslaugų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė.

Registruoto lobisto G. Abarčio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins registruoto lobisto Gedimino Abarčio elgesį dėl galbūt nedeklaruotos lobistinės veiklos. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas.

Pranešta, kad G. Abartis, veikdamas lobistinės veiklos užsakovo Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos NETA interesais, nedeklaravo, kad balandį ir birželį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovams galbūt pateikė konkrečių pasiūlymų keisti energetikos ministro įsakymu patvirtintas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles.

Nagrinės prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

Nagrinės pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija