Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Pozingis pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2019 metais V. Pozingis, būdamas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jį pavaduodamas, nenusišalino ir savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su jo privačiais interesais – dėl formuojamų žemės sklypų prie jam nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų.

Asociacija „Linava“ pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ neteisėtai vykdė lobistinę veiklą nebūdama registruota lobiste ir tokiais veiksmais pažeidė Lobistinė veiklos įstatymą (8 straipsnio 1 dalį).

Nustatyta, kad šių metų sausį „Linava“ raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir pateikė konkrečių siūlymų, kaip keisti ministro įsakymu patvirtintą Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašą. Tuo metu asociacija nebuvo įrašyta į lobistų sąrašą.

VTEK primena, kad lobistine veikla siekiantys užsiimti asmenys, turi pareigą registruotis į lobistų sąrašą ir nustatyta tvarka tokią veiklą deklaruoti.

Tyrimas atliktas „Laisvės TV“ žurnalistiniame tyrime „Fūrų lobistai“ paskelbtos bei papildomai gautos informacijos pagrindu.

Tirti Lietuvos automobilių sporto federacijos galbūt neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos. Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, šių metų gruodį, būdama neįrašyta į lobistų sąrašą, LASF raštu kreipėsi į Lietuvos transporto saugos administracijos direktorių ir prašė pakeisti jo įsakymu patvirtintus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal

konstrukciją reikalavimus.  

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.