Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Pozingio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos informacijos pagrindu. Vertintos aplinkybės, kai V. Pozingis savivaldybės administracijoje sprendė klausimus dėl žemės sklypų, besiribojančių su jam nuosavybės teise priklausančia žeme.

Asociacijos „Linava“ galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ galbūt neteisėtai vykdytą lobistinę veiklą. Aiškintasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė lobistinės veiklos, kol nebuvo įsiregistravęs į lobistų sąrašą, ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo.

Tyrimas pradėtas „Laisvės TV“ žurnalistiniame tyrime „Fūrų lobistai“ paskelbtos bei papildomai gautos informacijos pagrindu. VTEK vertino aplinkybes, kai šių metų sausio pradžioje „Linava“ kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kad būtų pakeistas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Esą, pagal jį Migracijos departamentas į atitinkamą sąrašą neįtraukia kelių transporto įmonių. Šis sąrašas nustato juridinius asmenis ir priimančiąsias įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Tuo metu „Linava“ nebuvo įsiregistravusi lobiste – ja tapo tik sausio pabaigoje.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija