Atidėti klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės L. Liutikienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo klausimo svarstymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės Ligitos Liutikienės elgesio. Sprendimas priimtas atsižvelgus į tiriamosios pateiktą prašymą.

Tiriant aiškintasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, pernai liepą valstybės politikė savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra šio juridinio asmens dalininkai.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Sungaila pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad pernai liepą G. Sungaila išleido įsakymą „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos lėšų skyrimo“, kuriuo be kita ko skyrė finansavimą savo artimam asmeniui ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimui. Nėra duomenų kad G. Sungaila šiuo atveju būtų nusišalinęs. VTEK surinkti duomenys rodo, kad Šilalės rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo 2021-2023 metų programą administruoja asignavimų valdytojas – savivaldybės administracija, taigi administracijos direktoriui, kaip asignavimų valdytojui, tenka pareiga priimti galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo.

Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Šilalės rajono savivaldybės merui imtis prevencinių veiksmų, kad būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu.

Lobistais įregistruoti 2 juridinius asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti UAB „Anykščių šiluma“ bei Lietuvos konferencijų ir renginių asociaciją. Sprendimai priimti atsižvelgus į jų pateiktus prašymus.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Šiuo metu Lietuvoje yra 295 registruoti lobistai. Šį sąrašą bei vykdytos lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti VTEK interneto svetainėje.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija