Kaip deklaruoti

Deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją VTEK nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis, išskyrus nustatytas išimtis. Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos. Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (išskyrus kandidatus į valstybės politikus ir pretendentus į žvalgybos … Tęskite Kaip deklaruoti skaitymą