2019-09-24

Klaipėdos miesto savivaldybėje tarnybinės etikos klausimus savivaldos srityje kuruojanti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Dalia Paulauskaitė skaitė pranešimą apie interesų konfliktų valdymą bei privačių interesų deklaravimą, dažnai kylančias problemas ir jų sprendimų būdus.

Dalyviai aiškinosi, ar galiojančių teisės aktų nuostatos gali užtikrinti tinkamą interesų konfliktų valdymą. Taip pat teirautasi, kokių priemonių viešasis sektorius imasi, siekiant išvengti interesų konfliktų ir nepotizmo bei įstatymo pažeidimų.

Pranešimą susirinkusiems taip pat skaitė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas. Jis kalbėjo apie įstaigos vadovų ir darbuotojų būtinus veiksmus, kuriant antikorupcinę aplinką, korupcijos tikimybės nustatymo procedūrų vykdymą.

Mokymus organizavo STT.

VTEK informacija