Vykdydama savo veiklą, VTEK viešųjų ir administracinių paslaugų neteikia, kadangi VTEK veikla nepriskirtina prie viešųjų ar viešojo administravimo subjektų teikiamų administracinių paslaugų.