Kasmet iki kovo 1 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pateikia Seimui praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą. VTEK patvirtinta veiklos ataskaita paskelbiama VTEK interneto svetainėje.