Centriniame viešųjų pirkimų portale pateikiama informacija apie VTEK:

Teisinė informacija: VTEK viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir įsakymas.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2023 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas: įsakymas dėl plano patvirtinimo ir planas excel formatu.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2024 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas excel formatu.