Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@vtek.lt .

Jei darbuotojas turi du vardus, adresui naudojamas pirmasis.

Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius Surasti žemėlapyje

Komisija

Edmundas Sakalauskas
(8 5) 212 4396 edmundas.sakalauskas@vtek.lt
Biudžetinės įstaigos vadovas, vykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytas funkcijas.
Evelina Matulaitienė
(8 5) 212 4396 evelina.matulaitiene@vtek.lt
Pavaduoja pirmininką, kai jis laikinai – dėl nusišalinimo, atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės ar kt. – negali eiti savo pareigų. Kaip VTEK narė kuruoja lobistinės veiklos priežiūrą, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų bei neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją, VTEK vykdomą projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“.
Dr. Virginijus Kanapinskas
(8 5) 212 4396 virginijus.kanapinskas@vtek.lt
Kuruoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų priimtų sprendimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms nagrinėjimą ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą).
Dr. Antanas Šenavičius
(8 5) 212 4396 antanas.senavicius@vtek.lt
Kuruoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų priimtų sprendimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymonuostatoms nagrinėjimą ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą.
Martinas Žaltauskas
(8 5) 212 4396 martinas.zaltauskas@vtek.lt
Kuruoja švietimą ir mokymus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo bei atitikties pareigūnų tinklo formavimą

Skyriams nepriklausantys darbuotojai

Lobistinės veiklos priežiūros skyrius