Darbuotojų el. pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@vtek.lt .

Jei darbuotojas turi du vardus, adresui naudojamas pirmasis.

Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius Surasti žemėlapyje

Komisija

Edmundas Sakalauskas
(8 5) 212 4396 edmundas.sakalauskas@vtek.lt
Biudžetinės įstaigos vadovas, vykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytas funkcijas.
Evelina Matulaitienė
(8 5) 212 4396 evelina.matulaitiene@vtek.lt
Pavaduoja pirmininką, kai jis laikinai – dėl nusišalinimo, atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės ar kt. – negali eiti savo pareigų. Kaip VTEK narė kuruoja viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų prevenciją (švietimą, mokymus ir kt.), atitikties pareigūnų tinklo formavimą bei Komisijos vykdomą projektą „Privačių interesų registro" sukūrimas.
Dr. Virginijus Kanapinskas
(8 5) 212 4396 virginijus.kanapinskas@vtek.lt
Kuruoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų priimtų sprendimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms nagrinėjimą ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą).
Narys
Gediminas Sakalauskas
(8 5) 212 4396 gediminas.sakalauskas@vtek.lt
Martinas Žaltauskas
(8 5) 212 4396 martinas.zaltauskas@vtek.lt
Kuruoja VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms vykdymą, lobistinės veiklos priežiūrą, neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją ir bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis.

Skyriams nepriklausantys darbuotojai