Šioje skiltyje skelbiama informacija apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje nustatytus teisės aktų pažeidimus.

Seimo kontrolierių pažymos
NĖRA pažymų apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje atliktą skundo tyrimą.

Valstybės kontrolieriaus sprendimai
NĖRA sprendimų dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pagal valstybinio audito ataskaitas.

Teismo sprendimai
NĖRA įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriuose konstatuojami VTEK pažeidimai.

Tarnybiniai nusižengimai
NĖRA tarnybinių nusižengimų, kuriuos būtų padarę Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos valstybės tarnautojai.