Tai yra viena iš korupcijos prevencijos priemonių. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – procedūra, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Šios procedūros tvarka yra nustatyta Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje.

Antikorupcinė analizė ir vertinimas atliekami vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
  • Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka;
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.

Daugiau informacijos, susijusios su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos, patvirtintos STT direktoriaus įsakymu