Tai yra viena iš korupcijos prevencijos priemonių. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – procedūra, kuria nustatomi korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Šios procedūros tvarka yra nustatyta Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje.

Antikorupcinė analizė ir vertinimas atliekami vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
  • Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka;
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.

Daugiau informacijos, susijusios su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu.